MÀN CHIẾU TAB TL 4:3

Màn Chiếu TAB TENSION - Màn Chiếu Phim 3D, Màn Chiếu phim HD, Màn chiếu phim Full HD Phân Phối Chính Hãng Tại Máy Chiếu Bắc Hà

MAN CHIEU PHIM TAP 3D FULL HD

Kích thước Màn Chiếu TAB TENSION tỉ lệ 4:3: Màn Chiếu Tab Tension 70 INCH (1m77x1m3, 70x53) DALITEMàn Chiếu Tab Tension 84 INCH (2m13x1m6, 84x63) DALITEMàn Chiếu Tab Tension 96 INCH (2m44x1m83, 96x72) DALITEMàn Chiếu Tab Tension 150 INCH (3m05x2m29, 120x90) DALITEMàn Chiếu Tab Tension 200 INCH (4m07x3m05, 160x120) DALITEMàn Chiếu Tab Tension 250 INCH (5m10x3m80, 200x150) DALITEMàn Chiếu Tab Tension 300 INCH (6m10x4m57, 240x180) DALITE, Màn Chiếu Tab Tension 300 INCH (6m10x4m57, 240x180) DALITEMàn Chiếu Tab Tension 400 INCH (8m13x6m1, 320x240) DALITE.

MÀN CHIẾU ĐIỆN 300 INCH WUXI LEXIN - MÃ ES300VM, TL 4:3

Call
Phông máy chiếu 300 inch, kích thước 6.10mx4.57m, vùng chiếu 240x180, tl 4:3, bh 12 tháng
Hỗ trợ trực tuyến
0984 306 784
Ô B2 khu ĐTM Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, VN