MÀN CHIẾU BẠC

MÀN CHIẾU BẠC - MÀN CHIẾU PHIM 3D- MÀN CHIẾU PHIM FULL HD - PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG

Màn Chiếu Tráng Bạc 3D làm màn chiếu với chất liệu bạc phun theo công nghệ cao đảm bảo được độ sâu của phim 3D, Full HD, và giúp tăng độ nét của hình ảnh. Màn Chiếu được thiết kế với viền đen bao quanh, viền đen phần trên cũng có độ rộng từ 30 - 50cm.

Màn Chiếu có đa dạng cách kích cỡ: Màn Chiếu Phim Bạc 3D 2m03x1m44, 92" DALITE, Màn Chiếu Phim Bạc 3D 1m77x1m, 80" DALITE, Màn Chiếu Phim Bạc 3D 2m21x1m25, 100" DALITE, Màn Chiếu Phim Bạc 3D 2m65x1m49, 120" DALITE, Màn Chiếu Phim Bạc 3D 2m95x1m65, 133" DALITE - Phân Phối Chính Hãng.