MÀN CHIẾU PHIM 3D, FULL HD

MÀN CHIẾU XEM PHIM CHUYÊN DỤNG GẮN TƯỜNG DALITE - PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG TẠI BẮC HÀ

Màn chiếu phim 3D, màn chiếu phim HD, Màn chiếu phim gia đình Full HD, Màn chiếu phim 4K được nhập khẩu và phân phối tại công ty Khoa Học Bắc Hà giá gốc chất lượng đảm bảo Tel 04-3-5401529

Có nhiều loại màn sử dụng để chiếu phim nhưng về mặt cơ bản thì có các loại Màn thông thường , màn chiếu Bạc dùng để chiếu 3D phân cực, và chất lượng hơn cả là màn chiếu Tab-tension Tư vấn giải pháp phòng chiếu phim gia đình.

Màn chiếu phim 3D, HD có đa dạng các kích thước: Màn Chiếu Phim 80 inch, Màn Chiếu Phim 92 inch, Màn Chiếu Phim 100 inch, Màn Chiếu Phim 106 inch, Màn Chiếu Phim 120 inch, Màn Chiếu Phim 133 inch, Màn Chiếu Phim 150 inch, Màn Chiếu Phim 180 inch, Màn Chiếu Phim 200 inch, Màn Chiếu Phim 250 inch, Màn Chiếu Phim 300 inch, Màn Chiếu Phim 350 inch, ....

MAN CHIEU XEM PHIM HUYEN DUNG TAI NHA

Màn Chiếu Phim 3D 80 INCH - 1M78 x 1M - Mã Film 80, TỶ LỆ 16 : 9

Call
Màn Chiếu Xem Phim 3D, HD, full HD Dalite 80 inches tương đương ( 1.78m x 1.00m ), vùng chiếu 70x39, ...

Màn Chiếu Phim 92 INCH DALITE - 2M03 x 1M14 - Mã Film 92, Tỷ Lệ 16 : 9

Call
Màn Chiếu Phim 3D, HD, Full HD Dalite 92 inch tương đương ( 2.03m x 1.14m ), vùng chiếu 80 x ...

Màn Chiếu Phim 96 INCH 2M13 x 1M2 - Mã Film96, Tỉ Lệ 16 : 9

Call
Màn Hình Chiếu Xem Phim 3D, Full HD 96 inch 2.13m x 1.20m, Vùng Chiếu 84 x 47, TL ...

Màn Chiếu Phim 3D 100 INCH - 2m21 x 1m25 - Mã Film 100, Tỉ Lệ 16 : 9

Call
Màn Hình Chiếu Phim 3D, Full HD 100 inch đường chéo, kích thước 2,21m x 1,25m, vùng chiếu 87x49, TL 16:9

Màn Chiếu Phim 3D 106 INCH - 2M3 X 1M3 Dalite - Mã Film106, Tỉ Lệ 16 : 9

Call
Màn Chiếu Xem Phim 106 Inch Đường Chéo, Vùng Chiếu 92x52, Kích Thước 2.3m x 1.3m, TL 16:9, BH 12 Tháng

Màn Chiếu Phim 110 INCH 2M44 x 1M37 Dalite - Mã Film 110, Tỉ Lệ 16 : 9

Call
Màn chiếu xem phim 3D, HD, Full HD Dalite 110 inch, kích thước (2.44m x 1.37m), vùng chiếu 96x54, TL 16:9, ...

Màn Chiếu Phim 120 INCH DALITE - 2M65 x 1M49 - Mã Film120, Tỉ Lệ 16 : 9

Call
Phông Màn Chiếu Xem Phim Film120, kích thước 2,65mx1,49m, vùng chiếu 105x59,Tỉ lệ màn 16:9, BH 12 tháng

Màn Chiếu Phim 133 INCH - 2M95 x 1M65 - Mã Film133, Tỉ Lệ 16 : 9

Call
Mua màn chiếu phim 3D, Full HD 133 INCH, vùng chiếu 116x65", kích thước 2m95x1m65, TL 16:9, BH 12 tháng

Màn Chiếu Phim 3D 137 INCH Dalite - 3M05 x 1M71 - Mã Film137, Tỉ Lệ 16 : 9

Call
Chọn Mua Màn Hình Chiếu Phim 137 inch kích thước 3m05 x 1m71, vùng chiếu 119x67, màn 16:9, BH 12 tháng.

Màn Chiếu Phim 3D 138 INCH - 3M05 x 1M72 - Mã Film 138, Tỉ Lệ 16 : 9

Call
Màn Chiếu Phim 3D, HD, Full HD 138 inch đường chéo, tương đương (3.05mx1.72m), vùng chiếu 120x68, Màn Chiếu Phim Tỷ ...

Màn Chiếu Phim 150 INCH - 3M32 x 1M87 Dalite - Mã Film 150, Tỉ Lệ 16 : 9

Call
Màn Hình Chiếu Phim 150 inch, vùng chiếu tương đương 131" x 73", kích thước 3.23m x 1.87m, BH 12 tháng

Màn Chiếu Phim 3D 162 INCH DALITE - 3M6 x 2M02 - Mã Film 162, Tỉ Lệ 16 : 9

Call
Màn chiếu phim 162 inch kích thước đường chéo, tương đương 3m6 x 2m02, vùng chiếu 141x79,màn 16:9,Màn Máy Chiếu Xem ...

Màn Chiếu Phim 163 INCH 3M6 x 2M03 - Mã Film 163, Tỉ Lệ 16 : 9

Call
Màn chiếu phim 3D, Full HD 163 inch,3.6m x 2.03m, vùng chiếu 142" x 80", TL màn 16:9, Màn Hình Máy ...

Màn Chiếu Phim 3D 180 INCH - 3M98 x 2M24 Dalite - Mã Film180, Tỉ Lệ 16 : 9

Call
Màn Chiếu Phim 180 inch, kích thước 3m98 x 2m24, vùng chiếu tương đương 157x88, màn TL 16:9,Màn Chiếu 180 inch ...

Màn Chiếu Phim Full HD 200 INCH - 4M43 x 2M49 - Mã Film 200, Tỉ Lệ 16 : 9

Call
Màn hình máy chiếu phim 200 INCH, kích thước 4m43 x 2m49, vùng chiếu 174x98", Tỉ lệ 16:9, Màn Hình Máy ...

Màn Chiếu Phim 226 Inch 5M x 2M81 - Mã Film226, Tỉ Lệ 16 : 9

Call
Màn chiếu phim 3D, HD, Full HD 226 inch(5m x 2.81m), vùng chiếu 187x111, 16:9, BH 12 tháng, Màn Chiếu Xem ...

MÀN CHIẾU PHIM 3D FULL HD 77 INCH - 1M66 x 1M04 - MÃ FILM7710, TỈ LỆ 16 : 10

Call
Màn Chiếu Xem Phim 3D, HD, Full HD Dalite 77 inch, tương đương ( 1.66m x 1.04m ), vùng chiếu 65x41, ...

MÀN CHIẾU PHIM 80 INCH - 1M72 x 1M08 - MÃ FILM8010, TỈ LỆ 16 : 10

Call
Màn Chiếu Xem Phim 3D, HD, Full HD Dalite 80 inch, tương đương ( 1.72m x 1.08m ), vùng chiếu 68x42, ...

MÀN CHIẾU PHIM 3D FULL HD 92 INCH - 1M98 x 1M24 - MÃ FILM 9210, TỈ LỆ 16 : 10

Call
Màn Chiếu Xem Phim 3D, HD, Full HD Dalite 92 inch, tương đương ( 1.98m x 1.24m ), vùng chiếu 78x49, ...

MÀN CHIẾU PHIM 3D FULL HD 100 INCH - 2M15 x 1M35 - MÃ FILM 10010, TỈ LỆ 16 : 10

Call
Màn Chiếu Xem Phim 3D, HD, Full HD Dalite 100 inch, tương đương ( 2.15m x 1.35m ), vùng chiếu 85x53, ...

MÀN CHIẾU PHIM 3D FULL HD 106 INCH - 2M28 x 1M43 - MÃ FILM 10610, TỈ LỆ 16 : 10

Call
Màn Chiếu Xem Phim 3D, HD, Full HD Dalite 106 inch, tương đương ( 2.28m x 1.43m ), vùng chiếu 90x56, ...

MÀN CHIẾU PHIM 3D FULL HD 120 INCH - 2M58 X 1M62 - MÃ FILM 120110, TỈ LỆ 16 : 10

Call
Màn Chiếu Phim 3D, HD, Full HD Dalite 120 inch, tương đương ( 2.58m x 1.62m ), vùng chiếu 102x64, TL ...

MÀN CHIẾU PHIM 3D FULL HD 133 INCH - 2M86 x 1M79 - MÃ FILM 13310, TỈ LỆ 16 : 10

Call
Màn Chiếu Xem Phim 3D, HD, Full HD Dalite 133 inch, tương đương ( 2.86m x 1.79m ), vùng chiếu 113x73, ...

MÀN CHIẾU PHIM 3D FULL HD 138 INCH - 2M97 x 1M86 - MÃ FILM 13810, TỈ LỆ 16 : 10

Call
Màn Chiếu Xem Phim 3D, HD, Full HD Dalite 138 inch, tương đương ( 2.97m x 1.86m ), vùng chiếu 117x73, ...

MÀN CHIẾU PHIM 3D FULL HD 150 INCH - 3M23 x 2M03 - MÃ FILM 15010, TỈ LỆ 16 : 10

Call
Màn Chiếu Xem Phim 3D, HD, Full HD Dalite 150 inch, tương đương ( 3.23m x 2.02m ), vùng chiếu 127x79, ...

MÀN CHIẾU PHIM 3D FULL HD 180 INCH - 3M88 x 2M42 - MÃ FILM 18010, TỈ LỆ 16 : 10

Call
Màn Chiếu Xem Phim 180 inch, 3.88m x 2.42m, vùng chiếu 153x95, Màn Hình Chiếu Phim 180 Inch 16:10

MÀN CHIẾU PHIM 3D FULL HD 200 INCH - 4M31 x 2M69 - MÃ FILM 20010, TỈ LỆ 16 : 10

Call
Màn Chiếu Phim Dalite 200 inch, kích thước 4.31mx2.69m vùng chiếu 170x106, Màn Hình Chiếu Phim 200 Inch 16:10

MÀN CHIẾU PHIM 3D FULL HD 300 INCH - 6M46 x 4M05 - MÃ FILM 30010, TỈ LỆ 16 : 10

Call
Màn Chiếu Xem Phim 3D, HD, Full HD Dalite 300 inch, tương đương ( 6.46m x 4.05m ), vùng chiếu 254x159, ...
 Trang:    1  2 
Hỗ trợ trực tuyến
0984 306 784
Ô B2 khu ĐTM Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, VN