MÀN CHIẾU PHIM TAB TENSION

Màn chiếu phim 3D, màn chiếu phim HD, màn chiếu phim gia đình Full HD được nhập khẩu và phân phối tại Công ty TNHH Khoa Học Bắc Hà giá gốc, đảm bảo chất lượng. Liên hệ 04-3540 1529

Có nhiều loại màn sử dụng để chiếu phim, nhưng về cơ bản thì có các loại sau: Màn thông thường, Màn chiếu Bạc dùng để chiếu 3D phân cực và chất lượng hơn cả là Màn chiếu Tab-Tension chiếu phim HD, Full HD. Chuyên tư vấn giải pháp phòng chiếu phim gia đình.

MAN CHIEU PHIM GIA DINH TAB TENSION

Kích thước Màn Chiếu Phim TAB TENSION tỉ lệ 16:9: Màn Chiếu 3D Tab Tension 70 INCH (1m77x1m, 70x39) DALITE, Màn Chiếu 3D Tab Tension 92 INCH (2m03x1m14, 80x45) DALITE, Màn Chiếu 3D Tab Tension 100 INCH (2m21x1m25, 87x49) DALITE, Màn Chiếu 3D Tab Tension 106 INCH (2m3x1m3, 92x52) DALITE, Màn Chiếu 3D Tab Tension 120 INCH (2m65x1m49, 105x59) DALITE, Màn Chiếu 3D Tab Tension 133 INCH (2m95x1m65, 116x65) DALITE, Màn Chiếu 3D Tab Tension 150 INCH (3m32x1m87, 131x73) DALITE, Màn Chiếu 3D Tab Tension 200 INCH (4m43x2m49, 174x98) DALITE, Màn Chiếu 3D Tab Tension 300 INCH (6m64x3m74) DALITE

Kích thước Màn Chiếu TAB TENSION tỉ lệ 4:3: Màn Chiếu Tab Tension 70 INCH (1m77x1m3, 70x53) DALITE, Màn Chiếu Tab Tension 84 INCH (2m13x1m6, 84x63) DALITE, Màn Chiếu Tab Tension 96 INCH (2m44x1m83, 96x72) DALITE, Màn Chiếu Tab Tension 150 INCH (3m05x2m29, 120x90) DALITE, Màn Chiếu Tab Tension 200 INCH (4m07x3m05, 160x120) DALITE, Màn Chiếu Tab Tension 250 INCH (5m10x3m80, 200x150) DALITE, Màn Chiếu Tab Tension 300 INCH (6m10x4m57, 240x180) DALITE, Màn Chiếu Tab Tension 300 INCH (6m10x4m57, 240x180) DALITE, Màn Chiếu Tab Tension 400 INCH (8m13x6m1, 320x240) DALITE.

Màn Chiếu Phim Tab 72 INCH Tab-Tension (1.46mx1.1m) Mã Tab72W, TL4:3

Call
Màn chiếu phim HD, Full HD, 3D Tab-tension 72 inch, đường chéo tương đương 1m46x1m1, vùng chiếu 57x43 - TL 4:3

Màn Chiếu Tab 100 INCH ( 2m03x1m52) - Mã Tab100W TL 4:3

Call
Màn chiếu phim Tab 100 inch, đường chéo tương đương 100 inch, kích thước 2M03X1M52, vùng chiếu 80x60, màn TL 4:3

Màn Chiếu Tab 96X72 INCH (2.44m x 1.83m) - Mã TAB96W TL 4:3

Call
Màn chiếu phim HD, Full HD Tab 120 inch đường chéo, tương đương 2.44m x 1.83m, vùng chiếu 96x72, TL 4:3

Màn Chiếu Phim Tab 135 INCH 2m74x2m06 - Mã Tab135W, TL 4:3

Call
Màn Chiếu Phim HD, Full HD Tab 135 inch tương đương 2,74mx2,06m, vùng chiếu 108x81, Màn TL 4:3

Màn Chiếu Tab 150 INCH (3.05mx2.29m) - Mã Tab150W, TL 4:3

Call
Màn Chiếu Phim HD, Full HD Tab 150 inch tương đương 3,05mx2,29m, vùng chiếu 120x90, Màn TL 4:3

Màn Chiếu Phim Tab 180 INCH - 3M66x2M74 - Mã Tab180W (TL 4:3)

Call
Màn chiếu phim 3D 180 inch DALITE, vùng chiếu 144 x 108, kích thước 3,66m x 2,74m, tl màn 4:3, bh ...

Màn Chiếu Tab 200 INCH (4.07mx3.05m) - Mã Tab200W, TL 4:3

Call
Màn Chiếu Phim HD, Full HD Tab 200 inch tương đương 4m07x3m05, kích thước 160x120 Màn Chiếu TL 4:3

Màn Chiếu Tab 250 INCH (5M08x3M81) - Mã Tab250W (TL 4:3)

Call
Màn Chiếu Phim Tab -Tension Tab250W có kích thước 5m08x3m81, 250" kích thước đường chéo, 200x150, màn theo tỷ lệ 4:3

Màn Chiếu Tab 300 INCH - 6m10x4m57- Mã Tab300W (TL 4:3)

call
Màn Chiếu Phim Tab-Tension Tab300W, 6m10x4m57, kích thước 240x180, kích thước đường chéo 300 INCH tỷ lệ màn 4:3

Màn Chiếu Phim Tab 400 INCH - 8,13MX6,1M - Mã Tab400W (TL 4:3)

Call
Màn Chiếu Tab tension 8m13x6m1, 400 inch kích thước đường chéo, vùng chiếu 320x240, màn tỷ lệ 4:3

Màn Chiếu Phim Tab 450 INCH - 9M14X6M86 - MÃ Tab450W (TL 4:3)

Call
Màn chiếu TAB TENSION 450 INCH đường chéo, vùng chiếu 360" x 270", kích thước 9,14 x 6,86m, TL 4:3

Màn Chiếu Phim Tab-Tension Chính Hãng 1m78x1m - Mã T80 (TL16:9)

Giá: 12,604,000 đ
Màn Chiếu Phim 3D, HD, Full HD 80 inches đường chéo tương đương 70"x39", kích thước 1.78m x 1.0m, Màn TL ...

Màn Chiếu Phim Tab 92 INCH DALITE- Mã T92, TL16:9

Giá: 12,995,000 đ
Màn chiếu phim HD, Full HD, 3D Tab 92 inch đường chéo, tương đương 2.03m x 1.14m,kích thước 80 X 45

Màn Chiếu Phim Tab 100 INCH DALITE - Mã T100, TL16:9

Giá: 14,996,000 đ
Màn chiếu phim Tab 100 inch, Kích thước 2.21 x 1.24m tương đương 87" x 49", màn TL 16:9, BH 12 ...

Màn Chiếu Phim Tab 200 INCH DALITE - Mã T200, TL 16:9

Giá: 35,696,000 đ
Màn chiếu phim tab 200 inches kích thước 4m43 x 2m49 tương đương 174" x 98", tl màn 16:9, BH 12 ...

Màn chiếu Tab 105 INCH DALITE - Mã T105, TL 16:9

Giá: 15,686,000 đ
Màn chiếu phim 3D, HD, FULL HD 105 inches, Kích thước 2.35 x1.32m, 92" X 52", Màn TL 16:9, BH 12 ...

Màn Chiếu Phim 3D Tab 120 INCH DALITE - Mã T120, TL 16:9

Giá: 23,299,000 đ
Màn chiếu phim HD, Full HD Tab 120 inches, kích thước đường chéo 2.66m x 1.49m, tương đương 105" x 59", ...

Màn Chiếu Tab 133 INCH DALITE - Mã T133, TL 16:9

Giá: 29,992,000 đ
Màn chiếu tab 133 inches, kích thước 2m94 x 1m66 tương đương 116" x 65", TL màn 16:9, BH 12 tháng

Màn Chiếu Phim Tab 150 INCH DALITE - Mã T150, TL 16:9

Giá: 30,291,000 đ
Màn chiếu 3D Tab-tension 150", Kích thước 3.32m x1.87m, tương đương 131" x 74", màn TL 16:9, BH 12 tháng

Màn Chiếu Phim Tab 180 INCH DALITE - Mã T180, TL 16:9

Call
Màn chiếu Phim TAB TENSION 180 INCH, vùng chiếu 157x88, kích thước 3.98mx2.24m, TL 16:9, BH 12 tháng

Màn Chiếu Phim Tab 250 INCH DALITE - Mã T250, TL 16:9

Call
Màn chiếu phim tab 250 inch kích thước 5m53 x 3m1 tương đương 218" x 123", tl màn 16:9, BH 12 ...

Màn Chiếu Tab 300 INCH DALITE Chiếu Phim - Mã T300, TL 16:9

Call
Màn chiếu Phim Tab - Tension 300 inch DALITE 6.64m x 3.74m, vùng chiếu 261" x 147", TL 16:9, BH 12 ...

Màn Chiếu Phim Tab 400 INCH DALITE - Mã T400, TL 16:9

Call
Màn chiếu phim Tab Tension 8.86mx4.98m với kích thước đường chéo 400 inch, vùng chiếu tương đương 349" x 196", BH ...

MÀN CHIẾU PHIM FULL HD TAB 77 INCH - 1.66M X 1.04M DALITE - MÃ TAB7710 - TL 16:10

Call
Màn Chiếu Xem Phim 3D, HD, Full HD Tab Tension 77 inch, tương đương 1.66m x 1.04m, vùng chiếu 65x41, TL ...

MÀN CHIẾU PHIM FULL HD TAB 80 INCH - 1.72M X 1.08M DALITE - MÃ TAB8010 - TL 16:10

Call
Màn Chiếu Xem Phim 3D, HD, Full HD Tab Tension 80 inch, tương đương 1.72m x 1.08m, vùng chiếu 68x42, TL ...

MÀN CHIẾU PHIM FULL HD TAB 200 INCH - 4.31M X 2.69M DALITE - MÃ TAB20010 - TL 16:10

Call
Màn Chiếu Xem Phim HD, Full HD Tab Tension 200 inch, tương đương 431cm x 269cm, 170"x106", TL 16:10

MÀN CHIẾU PHIM FULL HD TAB 92 INCH - 1.98M X 1.24M DALITE - MÃ TAB9210 - TL 16:10

Call
Màn Chiếu Xem Phim 3D, HD, Full HD Tab Tension 92 inch, tương đương 198cm x 124cm, vùng chiếu 78x49, TL ...

Màn Chiếu Phim Tab 350 INCH DALITE - Mã T350, TL 16:9

Call
Màn chiếu phim TAB TENSION 350 inch đường chéo, kích thước 7.75mx4.36m, vùng chiếu 305"x172", BH 12 tháng
 Trang:    1  2 
Hỗ trợ trực tuyến
0984 306 784
Ô B2 khu ĐTM Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, VN