MÀN CHIẾU PHIM 3D, FULL HD

Màn chiếu phim 3D, màn chiếu phim HD, Màn chiếu phim gia đình Full HD được nhập khẩu và phân phối tại công ty Khoa Học Bắc Hà giá gốc chất lượng đảm bảo Tel 04-3-5401529

Có nhiều loại màn sử dụng để chiếu phim , nhưng về mặt cơ bản thì có các loại. Màn thông thường , màn chiếu Bạc dùng để chiếu 3D phân cực, và chất lượng hơn cả là màn chiếu Tab-tension Tư vấn giải pháp phòng chiếu phim gia đình .

Màn chiếu phim 3D, HD có đa dạng các kích thước: Màn Chiếu Phim 80 INCH, 92 INCH, 96 INCH, 110 INCH, 137INCH, 138 INCH, 162 INCH, 163 INCH, 184 INCH, 226 INCH

Màn Chiếu Phim 3D 80 INCH - 1.78m x 1.00m - TL 16:9

Giá: 3,381,000 đ
Màn Chiếu Xem Phim 3D, HD, full HD Dalite 80 inches tương đương ( 1.78m x 1.00m ), TL màn 16:9

Màn Chiếu Phim 92 INCH DALITE - ( 2.03m x 1.14m ), TL 16:9

Giá: 4,347,000 đ
Màn chiếu phim 3D, HD, full HD Dalite 92 inch tương đương ( 2.03m x 1.14m ), TL 16:9

Màn Chiếu Phim 96 INCH (2.13m x 1.20m) - TL 16:9

Giá: 5,198,000 đ
Màn chiếu xem phim 3D, Full HD 96 inch (2.13m x 1.20m), TL màn 16:9, BH 12 tháng

Màn Chiếu Phim 110 INCH (2.44m x 1.37m) - TL 16:9

Giá: 8,096,000 đ
Màn chiếu xem phim 3D, HD, Full HD Dalite 110 inchtương đương kích thước (2.44m x 1.37m), TL 16:9, BH 12 ...

Màn Chiếu Phim 3D 137 INCH - 3m05 x 1m71 - TL 16:9

Giá: 13,800,000 đ
Màn chiếu phim 137 inch kích thước 3m05 x 1m71, màn TL 16:9, BH 112 tháng.

Màn Chiếu Phim 3D 138 INCH - 3.05m x 1.72m - TL 16:9

Giá: 14,996,000 đ
Màn chiếu phim 3D, HD, Full HD 138 inchđường chéo, tương đương (3.05m x 1.72m), màn TL 16:9, BH 12 tháng

Màn Chiếu Phim 3D 162 INCH DALITE - 3.6m x 2.02m, TL 16:9

Giá: 18,699,000 đ
Màn chiếu phim 162 inch kích thước đường chéo, tương đương 3m6 x 2m02, TL màn 16:9, BH 12 tháng

Màn Chiếu Phim 3D 163 INCH (3.6m x 2.03m) - TL 16:9

Giá: 21,229,000 đ
Màn chiếu phim 3D, Full HD 163 inch(3.6m x 2.03m), TL màn 16:9, BH 12 tháng

Màn Chiếu Phim 3D 184 INCH - 4m07 x 2m29, TL 16:9

Giá: 29,900,000 đ
Màn chiếu phim 184 inches, kích thước 4m07 x 2m29, màn TL 16:9, BH 12 tháng

Màn Chiếu Phim 226 INCH ( 5m x 2.81m ) - TL 16:9

Giá: 34,500,000 đ
Màn chiếu phim 3D, HD, Full HD 226 inch(5m x 2.81m), TL 16:9, BH 12 tháng

MÀN CHIẾU XEM PHIM HD 150 INCH Grandview cyber CB-MI150BG

Giá: 19,596,000 đ
Màn chiếu xem phim HD 150 INCH, 3m32 x 1m87, BH 12 tháng, TL 16:9

MÀN CHIẾU PHIM 3D 133 INCH Grandview cyber CB-MI133BG

Giá: 19,550,000 đ
màn chiếu xem phim HD 133 inch, kích thước tương đương 2m95 x 1m65 TL 16:9, BH 12 tháng

MÀN CHIẾU XEM PHIM HD 92 INCH Grandview cyber CB-MI92BG

Giá: 11,500,000 đ
Màn chiếu xem phim HD 92 inch - 2m03 x 1m15, TL màn 16:9, BH 12 tháng

MÀN CHIẾU PHIM 100 INCH 3D Grandview cyber CB-MI100BG

Giá: 12,765,000 đ
Màn chiếu phim 100 inch, kích thước màn chiếu 2m21 x 1m24, TL 16:9, BH 12 tháng
Hỗ trợ trực tuyến
0984 306 784
Số 8D1 Đường Hồng Quang - Khu đô thị Đại Kim - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội - Việt Nam