01

Giỏ hàng

Thông tin sản phẩm
Đơn giá
Thành tiền
Xóa
Tổng cộng: 0 đ
02
Thông tin liên hệ
Những trường có dấu * là trường bắt buộc phải nhập thông tin

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

Dành cho khách hàng dùng hệ thống NN&PTNT      
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Khoa Học Bắc Hà
Số tài Khoản: 1240202008839 Ngân hàng Agribank - Hoàng Mai - HN

Dành cho khách hàng dùng hệ thống Techcombank    
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Khoa Học Bắc Hà
Số tài khoản: 140 247 61960 686  Ngân Hàng Techcombank - Hoàng Mai – HN ( hà tây, HOẶC HỘI SỞ)

Dành cho khách hàng dùng hệ thống ACB     
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Khoa Học Bắc Hà
Số tài khoản: 292 998 888 888 Ngân hàng ACB - PGD Hà Đông – HN

TK CÁ NHÂN
Chủ tài khoản: Nguyễn Bắc Thọ
Số tài khoản: 1240 201 386 038 Ngân hàng Agribank - Hoàng Mai - HN
Chủ tài khoản: Nguyễn Bắc Thọ    
Số tài khoản: 190 275 16755 012 Ngân hàng Techcombank - Hoàng Mai - HN
Chủ tài khoản: Nguyễn Bắc Thọ
Số tài khoản: 101 570 5049 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm – HN