Lỗi Máy Chiếu Thường Gặp

Các lỗi hay gặp nhất khi sử dụng máy chiếu - projector

HƯỚNG DẪN THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSON EB - 2247U TẠI NHÀ

HƯỚNG DẪN THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSON EB - 2247U TẠI NHÀ

17/12/2019 10:08
TỰ THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSON EB - 2247U TẠI NHÀ ĐÚNG CÁCH Dưới đây là các bước thay bóng đèn máy chiếu Epson mã ELPLP96 dùng cho các moale máy chiếu: Epson EB - S39, Epson EB - X39, Epson EB ...
HƯỚNG DẪN THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSON EB - 2142W TẠI NHÀ

HƯỚNG DẪN THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSON EB - 2142W TẠI NHÀ

17/12/2019 08:48
TỰ THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSON EB - 2142W TẠI NHÀ ĐÚNG CÁCH Dưới đây là các bước thay bóng đèn máy chiếu Epson mã ELPLP96 dùng cho các moale máy chiếu: Epson EB - S39, Epson EB - X39, Epson EB ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU PROMETHEAR

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU PROMETHEAR

27/03/2019 14:55
Tại sao phải xóa giờ cho máy chiếu PROMETHEAR khi thay bóng đèn? Khi đến một giới hạn của tuổi thọ đèn (tùy vào model máy mà có thông số khác nhau) máy chiếu của bạn sẽ đưa ra thông báo nhắc bạn nên ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU BOXLIGHT

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU BOXLIGHT

27/03/2019 14:39
Tại sao phải xóa giờ cho máy chiếu BOXLIGHT khi thay bóng đèn? Khi đến một giới hạn của tuổi thọ đèn (tùy vào model máy mà có thông số khác nhau) máy chiếu của bạn sẽ đưa ra thông báo nhắc bạn nên ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU DELL

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU DELL

27/03/2019 14:27
Tại sao phải xóa giờ cho máy chiếu DELL khi thay bóng đèn? Khi đến một giới hạn của tuổi thọ đèn (tùy vào model máy mà có thông số khác nhau) máy chiếu của bạn sẽ đưa ra thông báo nhắc bạn nên ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU EIKI

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU EIKI

27/03/2019 14:19
Tại sao phải xóa giờ cho máy chiếu EIKI khi thay bóng đèn? Khi đến một giới hạn của tuổi thọ đèn (tùy vào model máy mà có thông số khác nhau) máy chiếu của bạn sẽ đưa ra thông báo nhắc bạn nên ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU SHARP

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU SHARP

27/03/2019 14:07
Tại sao phải xóa giờ cho máy chiếu Sharp khi thay đèn? Khi đến một giới hạn của tuổi thọ đèn (tùy vào model máy mà có thông số khác nhau) máy chiếu của bạn sẽ đưa ra thông báo nhắc bạn nên thay ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU SANYO

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU SANYO

27/03/2019 10:40
Tại sao phải xóa giờ cho máy chiếu Sanyo khi thay đèn? Khi đến một giới hạn của tuổi thọ đèn (tùy vào model máy mà có thông số khác nhau) máy chiếu của bạn sẽ đưa ra thông báo nhắc bạn nên thay ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU VIVITECK

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU VIVITECK

27/03/2019 10:18
TẠI SAO CẦN PHẢI XÓA GIỜ BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU VIVITECK Máy chiếu tự động phát hiện tuổi thọ bóng đèn. Khi mà tuổi thọ bóng đèn gần hết tuổi thọ sử dụng, bạn sẽ nhận được một thông điệp cảnh báo khi ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU VIEWSONIC

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU VIEWSONIC

27/03/2019 10:01
TẠI SAO CẦN PHẢI XÓA GIỜ BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU VIEWSONIC Máy chiếu tự động phát hiện tuổi thọ bóng đèn. Khi mà tuổi thọ bóng đèn gần hết tuổi thọ sử dụng, bạn sẽ nhận được một thông điệp cảnh báo khi ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU SONY

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU SONY

27/03/2019 09:10
TẠI SAO CẦN PHẢI XÓA GIỜ BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SONY Máy chiếu tự động phát hiện tuổi thọ bóng đèn. Khi mà tuổi thọ bóng đèn gần hết tuổi thọ sử dụng, bạn sẽ nhận được một thông điệp cảnh báo khi ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU PANASONIC

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU PANASONIC

27/03/2019 08:32
TẠI SAO BẠN PHẢI XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU PANASONIC Một khi bộ đếm thời gian đèn chiếu Panasonic đạt đến giới hạn tuổi thọ của bóng đèn, nó sẽ tự động đặt máy chiếu ở chế độ chờ sau 10 phút sử dụng. ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU OPTOMA

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU OPTOMA

27/03/2019 08:17
Tại sao bạn phải xóa giờ cho máy chiếu Optoma? Máy chiếu tự động phát hiện tuổi thọ bóng đèn. Khi mà tuổi thọ bóng đèn gần hết tuổi thọ sử dụng, bạn sẽ nhận được một thông điệp cảnh báo khi bạn ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU NEC

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU NEC

26/03/2019 16:23
TẠI SAO BẠN PHẢI XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU NEC? Bạn phải xóa giờ sử dụng bóng đèn máy chiếu NEC sau khi thay bóng đèn mới cho máy chiếu để xóa nhắn thay thế bóng đèn khi số giờ đạt đến giới hạn ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU MITSUBISHI

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU MITSUBISHI

26/03/2019 16:07
TẠI SAO BẠN PHẢI XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU MITSUBISHI? Bạn phải xóa giờ sử dụng bóng đèn máy chiếu Mitsubishi sau khi thay bóng đèn mới cho máy chiếu để xóa nhắn thay thế bóng đèn khi số giờ đạt đến giới hạn ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU INFOCUS

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU INFOCUS

26/03/2019 09:22
TẠI SAO BẠN PHẢI XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU INFOCUS? Bạn phải xóa giờ sử dụng bóng đèn máy chiếu INFOCUS sau khi thay bóng đèn mới cho máy chiếu để xóa nhắn thay thế bóng đèn khi số giờ đạt đến giới hạn ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU HITACHI

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU HITACHI

26/03/2019 09:06
TẠI SAO BẠN PHẢI XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU HITACHI? Bạn phải xóa giờ sử dụng bóng đèn máy chiếu Hitachi sau khi thay bóng đèn mới cho máy chiếu để xóa nhắn thay thế bóng đèn khi số giờ đạt đến giới hạn ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU BENQ

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU BENQ

26/03/2019 08:55
TẠI SAO BẠN PHẢI XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU BENQ? Bạn phải xóa giờ sử dụng bóng đèn máy chiếu BenQ sau khi thay bóng đèn mới cho máy chiếu để xóa nhắn thay thế bóng đèn khi số giờ đạt đến giới hạn ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU EPSON

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU EPSON

26/03/2019 08:09
TẠI SAO MÁY CHIẾU EPSON LẠI YÊU CẦU XÓA GIỜ Khi máy chiếu của bạn đã thông báo yêu cầu mình thay một bóng đèn máy mới. Nhưng vẫn thấy nó vẫn còn sáng, bạn muốn tiếp tục sử dụng vậy làm ...
ĐỊA CHỈ SỬA MÁY CHIẾU UY TÍN TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC

ĐỊA CHỈ SỬA MÁY CHIẾU UY TÍN TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC

21/03/2019 16:27
TRUNG TÂM SỬA MÁY CHIẾU UY TÍN TẠI HOÀI ĐỨC - HÀ NỘI
 Trang:    1  2  3 
Hỗ trợ trực tuyến
0984 306 784
Ô B2 khu ĐTM Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, VN