Lỗi Máy Chiếu Thường Gặp

Các lỗi hay gặp nhất khi sử dụng máy chiếu - projector

CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - ME342UG

CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - ME342UG

28/04/2020 15:54
Dấu Hiệu Báo Thay Bóng Đèn Máy Chiếu NEC NP-ME342UG Thay thế bóng đèn máy chiếu Nec NP-ME342UG và Bộ lọc khi đèn hết tuổi thọ, đèn báo LAMP sẽ nhấp nháy màu cam và thông báo một thông báo xuất hiện "Báo ...
CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - MC342XG

CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - MC342XG

28/04/2020 15:43
Dấu Hiệu Báo Thay Bóng Đèn Máy Chiếu NEC NP-MC342XG Thay thế bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC342XG và Bộ lọc khi đèn hết tuổi thọ, đèn báo LAMP sẽ nhấp nháy màu cam và thông báo một thông báo xuất hiện "Báo ...
CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - MC332WG

CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - MC332WG

28/04/2020 15:38
Dấu Hiệu Báo Thay Bóng Đèn Máy Chiếu NEC NP-MC332WG Thay thế bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC332WG và Bộ lọc khi đèn hết tuổi thọ, đèn báo LAMP sẽ nhấp nháy màu cam và thông báo một thông báo xuất hiện "Báo ...
CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - MC302XG

CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - MC302XG

28/04/2020 10:22
Dấu Hiệu Báo Thay Bóng Đèn Máy Chiếu NEC NP-MC302XG Thay thế bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC302XG và Bộ lọc khi đèn hết tuổi thọ, đèn báo LAMP sẽ nhấp nháy màu cam và thông báo một thông báo xuất hiện "Báo ...
CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC - ME402XG

CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC - ME402XG

27/04/2020 14:09
Dấu Hiệu Báo Thay Bóng Đèn Máy Chiếu NEC NP-ME402XG Thay thế bóng đèn máy chiếu Nec NP-ME402XG và Bộ lọc khi đèn hết tuổi thọ, đèn báo LAMP sẽ nhấp nháy màu cam và thông báo một thông báo xuất hiện "Báo ...
CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - ME372WG

CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - ME372WG

27/04/2020 13:26
Dấu Hiệu Báo Thay Bóng Đèn Máy Chiếu NEC NP-ME372WG Thay thế bóng đèn máy chiếu Nec NP-ME372WG và Bộ lọc khi đèn hết tuổi thọ, đèn báo LAMP sẽ nhấp nháy màu cam và thông báo một thông báo xuất hiện "Báo ...
CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - MC382WG

CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - MC382WG

27/04/2020 13:00
Dấu Hiệu Báo Thay Bóng Đèn Máy Chiếu NEC NP-MC382WG Thay thế bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC382WG và Bộ lọc khi đèn hết tuổi thọ, đèn báo LAMP sẽ nhấp nháy màu cam và thông báo một thông báo xuất hiện "Báo ...
CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - MC372XG

CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP - MC372XG

27/04/2020 10:38
Dấu Hiệu Báo Thay Bóng Đèn Máy Chiếu NEC NP-MC372XG Thay thế bóng đèn máy chiếu Nec NP-MC372XG và Bộ lọc khi đèn hết tuổi thọ, đèn báo LAMP sẽ nhấp nháy màu cam và thông báo một thông báo xuất hiện "Báo ...
CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP47LP

CÁCH THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC NP47LP

27/04/2020 08:49
Dấu Hiệu Báo Thay Bóng Đèn Máy Chiếu NEC NP47LP Thay thế bóng đèn máy chiếu Nec NP47LP và Bộ lọc khi đèn hết tuổi thọ, đèn báo LAMP sẽ nhấp nháy màu cam và thông báo một thông báo xuất hiện ...
HƯỚNG DẪN THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSON EB - 2247U TẠI NHÀ

HƯỚNG DẪN THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSON EB - 2247U TẠI NHÀ

17/12/2019 10:08
TỰ THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSON EB - 2247U TẠI NHÀ ĐÚNG CÁCH Dưới đây là các bước thay bóng đèn máy chiếu Epson mã ELPLP96 dùng cho các moale máy chiếu: Epson EB - S39, Epson EB - X39, Epson EB ...
HƯỚNG DẪN THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSON EB - 2142W TẠI NHÀ

HƯỚNG DẪN THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSON EB - 2142W TẠI NHÀ

17/12/2019 08:48
TỰ THAY BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSON EB - 2142W TẠI NHÀ ĐÚNG CÁCH Dưới đây là các bước thay bóng đèn máy chiếu Epson mã ELPLP96 dùng cho các moale máy chiếu: Epson EB - S39, Epson EB - X39, Epson EB ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU PROMETHEAR

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU PROMETHEAR

27/03/2019 14:55
Tại sao phải xóa giờ cho máy chiếu PROMETHEAR khi thay bóng đèn? Khi đến một giới hạn của tuổi thọ đèn (tùy vào model máy mà có thông số khác nhau) máy chiếu của bạn sẽ đưa ra thông báo nhắc bạn nên ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU BOXLIGHT

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU BOXLIGHT

27/03/2019 14:39
Tại sao phải xóa giờ cho máy chiếu BOXLIGHT khi thay bóng đèn? Khi đến một giới hạn của tuổi thọ đèn (tùy vào model máy mà có thông số khác nhau) máy chiếu của bạn sẽ đưa ra thông báo nhắc bạn nên ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU DELL

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU DELL

27/03/2019 14:27
Tại sao phải xóa giờ cho máy chiếu DELL khi thay bóng đèn? Khi đến một giới hạn của tuổi thọ đèn (tùy vào model máy mà có thông số khác nhau) máy chiếu của bạn sẽ đưa ra thông báo nhắc bạn nên ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU EIKI

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU EIKI

27/03/2019 14:19
Tại sao phải xóa giờ cho máy chiếu EIKI khi thay bóng đèn? Khi đến một giới hạn của tuổi thọ đèn (tùy vào model máy mà có thông số khác nhau) máy chiếu của bạn sẽ đưa ra thông báo nhắc bạn nên ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU SHARP

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU SHARP

27/03/2019 14:07
Tại sao phải xóa giờ cho máy chiếu Sharp khi thay đèn? Khi đến một giới hạn của tuổi thọ đèn (tùy vào model máy mà có thông số khác nhau) máy chiếu của bạn sẽ đưa ra thông báo nhắc bạn nên thay ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU SANYO

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU SANYO

27/03/2019 10:40
Tại sao phải xóa giờ cho máy chiếu Sanyo khi thay đèn? Khi đến một giới hạn của tuổi thọ đèn (tùy vào model máy mà có thông số khác nhau) máy chiếu của bạn sẽ đưa ra thông báo nhắc bạn nên thay ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU VIVITECK

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU VIVITECK

27/03/2019 10:18
TẠI SAO CẦN PHẢI XÓA GIỜ BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU VIVITECK Máy chiếu tự động phát hiện tuổi thọ bóng đèn. Khi mà tuổi thọ bóng đèn gần hết tuổi thọ sử dụng, bạn sẽ nhận được một thông điệp cảnh báo khi ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU VIEWSONIC

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU VIEWSONIC

27/03/2019 10:01
TẠI SAO CẦN PHẢI XÓA GIỜ BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU VIEWSONIC Máy chiếu tự động phát hiện tuổi thọ bóng đèn. Khi mà tuổi thọ bóng đèn gần hết tuổi thọ sử dụng, bạn sẽ nhận được một thông điệp cảnh báo khi ...
HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU SONY

HƯỚNG DẪN CÁCH XÓA GIỜ CHO MÁY CHIẾU SONY

27/03/2019 09:10
TẠI SAO CẦN PHẢI XÓA GIỜ BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SONY Máy chiếu tự động phát hiện tuổi thọ bóng đèn. Khi mà tuổi thọ bóng đèn gần hết tuổi thọ sử dụng, bạn sẽ nhận được một thông điệp cảnh báo khi ...
 Trang:    1  2  3 
Hỗ trợ trực tuyến
0984 306 784
Ô B2 khu ĐTM Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, VN