MÀN CHIẾU KHUNG CHIẾU TRƯỚC - SAU

Máy Chiếu Bắc Hà - Nhập Khẩu và Phân Phối Màn Chiếu Khung Trước - Sau DA-LITE từ 72 inch đến 350 inch

Máy Chiếu Bắc Hà cung cấp các kích thước màn chiếu khung: Màn Chiếu Khung Chiếu Trước - Sau 72 inch (110×145 mm, 57x43) DALITE, Màn Chiếu Khung Chiếu Trước - Sau 84 inch (127×170 mm, 67x50) DALITEMàn Chiếu Khung Chiếu Trước - Sau 100 inch (152×203 mm, 80x60) DALITE, Màn Chiếu Khung Chiếu Trước - Sau 120 inch (183×244 mm, 97x62) DALITE, Màn Chiếu Khung Chiếu Trước - Sau 150 inch (229×305 mm, 120x90) DALITEMàn Chiếu Khung Chiếu Trước - Sau 180 inch (274×366 mm, 144x108) DALITEMàn Chiếu Khung Chiếu Trước - Sau 200 inch (406×305 mm, 160x120) DALITE, Màn Chiếu Khung Trước - Sau 250 inch (508x381 mm, 200x150) DALITE, Màn Chiếu Khung Chiếu Trước - Sau 300 inch (610x460 mm, 240x180) DALITE, Màn Chiếu Khung Chiếu Trước - Sau 350 inch (710x533 mm, 280x210) DALITE.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ TƯ VẤN KÍCH THƯỚC MÀN CHIẾU PHÙ HỢP

Tel: 04 3 540 1529 - 0984 306 784
 

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước 72 INCH DALITE - Mã F72, TL 4:3

Call
Màn chiếu khung di động 72 inch đường chéo, kích thước 1.46mx1.10m, vùng chiếu tương đương 57"x43", BH 12 tháng

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước 84 INCH DALITE - Mã F84, TL 4:3

Call
Màn chiếu khung chiếu trước 84 inch, kích thước 1.71mx1.28m, vùng chiếu 67x50", đường chéo 84 inch, TL 4:3

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước 100 INCH DALITE - Mã F100, TL 4:3

Call
Màn chiếu khung 100 inch di động, vùng chiếu 80x60, kích thước 2.03m x 1.52m, đường chéo 100 inch, TL 4:3

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước 120 INCH DALITE - Mã F120, TL 4:3

Call
Màn chiếu khung chiếu trước 120 inch, vùng chiếu 96x72, kích thước 2m44x1m83, TL 4:3, BH 12 tháng

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước 150 INCH DALITE - Mã F150, TL 4:3

Call
Màn chiếu khung chiếu trước 120 inch, kích thước 3m05x2m29, vùng chiếu 120x90, TL 4:3, BH 12 tháng

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước 180 INCH DALITE - Mã F180, TL 4:3

Call
Màn chiếu khung di động 180 INCH, kishc thước 3,66mx2,74m, vùng chiếu 144x108, màn chiếu TL 4:3, BH 12 tháng

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước 200 INCH DALITE - Mã F200, TL 4:3

Call
Màn chiếu chân đứng 200 INCH, kích thước 4,06mx3,05m, vùng chiếu tương đương 160x120, TL 4:3, BH 12 tháng

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước 250 INCH DALITE - Mã F250, TL 4:3

Call
Màn chiếu di động chiếu trước 250 inch đường chéo, kích thước 5,08m x 3,81m, vùng chiếu 200x150, TL 4:3, BH ...

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước 300 INCH DALITE - Mã F300, TL 4:3

Call
Màn chiếu khung 300 INCH, kích thước 6m10x4m60, vùng chiếu tương đương 240x180, TL 4:3, BH 12 tháng

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước 350 INCH DALITE - Mã F350, TL 4:3

Call
Màn chiếu khung di động chiếu trước 350 inch đường chéo kích thước 7.10mx5.33m, vùng chiếu 280x210, TL 4:3, BH 12 ...

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước Và Sau 72 INCH DALITE - Mã PR72

Giá: 13,938,000 đ
Màn chiếu khung chiếu trước & sau 72 inch Dalite, Kích thước 72 inch (1m45x1m10), vùng chiếu 57x43, BH 12 tháng

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước Sau 84 INCH - Mã FR84

Giá: 14,835,000 đ
Màn chiếu khung 84 INCH với kích thước chiếu: 84 inch, 1.71mx1.28m, vùng chiếu 67x50 Tỷ Lệ: 4:3

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước Sau 100 INCH - Mã FR100

Giá: 15,479,000 đ
Màn chiếu khung 100 inch di động với kích thước 2m03x1m52, vùng chiếu 80x60, đường chéo tương đương 100 inch, màn ...

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước Sau 120 INCH - Mã FR120

Giá: 16,238,000 đ
Màn chiếu khung di động 120 inch với kích thước 2m44x1m82, vùng chiếu 96x72, đường chéo 120 inch, tl 4:3

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước - Sau 150 INCH - Mã FR150

Giá: 19,596,000 đ
Màn chiếu khung di động 150 inch với kích thước 3m05x2m29, vùng chiếu 120x90, TL 4:3, BH 12 tháng

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước - Sau 180 INCH - Mã FR180

Giá: 24,081,000 đ
Màn chiếu khung 180 inch, vùng chiếu 144x108, kích thước 3,66mx2,74m, đường chéo 180 inch, tl màn 4:3

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước Sau 200 INCH - FR200

Giá: 27,853,000 đ
Màn Chiếu Khung 200 INCH với Kích thước đường chéo 200 inch, Kích thước: 4m06x3m05, vùng chiếu 160x120, TL 4:3

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước Sau 250 INCH - Mã FR250

Giá: 41,998,000 đ
Màn chiếu khung di động 250 inch đường chéo, tương đương kích thước 5m08x3m81, vùng chiếu 200x150, tl màn 4:3

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước Sau 300 INCH DALITE - Mã FR300

Giá: 59,639,000 đ
Màn Chiếu Khung Chiếu Trước 300 inch với kích thước 6,10mx4,57m, vùng chiếu 240x180, TL 4:3, BH 12 tháng

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước Sau 350 INCH - Mã FR350

Giá: 119,278,000 đ
Màn chiếu khung di động 350 inch đường chéo, kích thước 7m10x5m33, vùng chiếu 280x210, tl 4:3, BH 12 tháng

Màn Chiếu Khung Chiếu Trước Sau 137 INCH E-VGA - Mã F137, TL 16:10

Call
Màn chiếu khung 137 inch đường chéo, kích thước 1.84m x 2.95m, vùng chiếu tương đương 72"x116", BH 24 tháng
Hỗ trợ trực tuyến
0984 306 784
Ô B2 khu ĐTM Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, VN