Bóng Đèn Máy Chiếu PANASONIC

Máy Chiếu Bắc Hà - Phân Phối Bóng Đèn Máy Chiếu PANASONIC công suất bóng từ 150W - 350W

Cung cấp và thay thế bóng đèn cho tất cả các model máy chiếu PANASONIC. Hàng chính hãng bảo hành dài hạn.

BONG DEN MAY CHIEU PANASONIC CHINH HANG GIA RE

Các mã máy chiếu Panasonic thường gặp:

PT-CW240U, PT-CW241RU, PT-CW330U, PT-CW331RU, PT-CX300U, PT-CX301RU, PT-DS12KU, PT-DS20K2U, PT-DS20KU, PT-DW11KU, PT-DW17K2U, PT-DW17KU, PT-DW750BU, PT-DW750LBU, PT-DW750LWU, PT-DW750WU, PT-DW830LWU,  PT-DW830UK, PT-DW830ULK, PT-DW830WU, PT-DX100LWU, PT-DX100UK, PT-DX100ULK, PT-DX100WU, PT-DX820BU, PT-DX820LBU, PT-DX820LWU, PT-DX820WU, PT-DZ10KU, PT-DZ13KU, PT-DZ16K2U, PT-DZ16KU, PT-DZ21K2U, PT-DZ21KU, PT-DZ780BU, PT-DZ780LBU, PT-DZ780LWU, PT-DZ780WU, PT-DZ870LWU, PT-DZ870UK, PT-DZ870ULK, PT-DZ870WU, PT-EW540LU, PT-EW540U, PT-EW550LU, PT-EW550U, PT-EW640LU, PT-EW640U, PT-EW650LU, PT-EW650U, PT-EW730ZLU, PT-EW730ZU, PT-EX12KU,PT-EX16KU, PT-EX510LU, PT-EX510U, PT-EX520LU, PT-EX520U, PT-EX610LU, PT-EX610U, PT-EX620LU, PT-EX620U, PT-EX800ZLU, PT-EX800ZU, PT-EZ580LU, PT-EZ580U, PT-EZ590LU, PT-EZ590U, PT-EZ770ZLU, PT-EZ770ZU, PT-FW430U, PT-FW530U, PT-FX400U, PT-FX500U, PT-FZ570U, PT-JX200HBU Space Player, PT-JX200HWU Space Player, PT-LB280U, PT-LB300U, PT-LB303U, PT-LB330U, PT-LB353U, PT-LB360U, PT-LB382, PT-LB383U, PT-LB412, PT-LB423U, PT-LW271U, PT-LW280U, PT-LW312U, PT-LW321U, PT-LW330U, PT-LW333U, PT-LW362U, PT-LW373U, PT-LX271U, PT-LX321U, PT-LX351U, PT-RQ13KU, PT-RQ32KU, PT-RS11KU, PT-RS30KU, PT-RW330U, PT-RW430UK, PT-RW430UW, PT-RW620BU, PT-RW620LBU, PT-RW630BU, PT-RW630LBU, PT-RW630LWU, PT-RW630WU, PT-RW730BU, PT-RW730LBU, PT-RW930BU, PT-RW930LBU, PT-RX110BU, PT-RX110LBU, PT-RZ12KU, PT-RZ31KU, PT-RZ370U, PT-RZ470UK, PT-RZ470UW, PT-RZ475U, PT-RZ570BU, PT-RZ570WU, PT-RZ575U, PT-RZ660BU, PT-RZ660LBU, PT-RZ660LWU, PT-RZ660WU, PT-RZ670BU, PT-RZ670LBU, PT-RZ670LWU, PT-RZ670WU, PT-RZ770BU, PT-RZ770LBU, PT-RZ770LWU, PT-RZ770WU, PT-RZ970BU, PT-RZ970LBU, PT-RZ970LWU, PT-RZ970WU, PT-SW280A, PT-SX300A, PT-SX320A, PT-TW342, PT-TW343R, PT-TW350U, PT-TW351RU, PT-TX312, PT-TX320U, PT-TX402, PT-TX410U, PT-VW350U, PT-VW355N, PT-VW530U, PT-VW535NU, PT-VX420U, PT-VX425NU, PT-VX600U, PT-VX605NU, PT-VZ570U, PT-VZ575NU 

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB280A

Giá: 2,829,000 đ
Cung cấp Bóng đèn máy chiếu PANASONIC PT-LB280A độ sáng 2,800 ansi, tuổi thọ bóng 8,000 giờ, BH chính hãng 03 ...

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB353

Giá: 2,829,000 đ
Bóng đèn máy chiếu PANASONIC PT-LB353 với độ sáng 3,300 ansi, tuổi thọ bóng 10,000 giờ, BH chính hãng 03 tháng

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB383

Giá: 2,829,000 đ
Cung cấp Bóng đèn máy chiếu PANASONIC PT-LB383 độ sáng 3,800 ansi, tuổi thọ bóng 10,000 giờ, BH chính hãng 03 ...

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB423

Giá: 2,829,000 đ
Địa chỉ phân phối bóng đèn máy chiếu PANASONIC PT-LB423 với độ sáng 4,100 ansi, tuổi thọ bóng 10,000 giờ, BH ...

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW373

Giá: 2,829,000 đ
Cung cấp Bóng đèn máy chiếu PANASONIC PT-LW373 độ sáng 3,600 ansi, tuổi thọ bóng 10,000 giờ, BH chính hãng 03 ...

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW333

Giá: 2,829,000 đ
Cung cấp Bóng đèn máy chiếu PANASONIC PT-LW333 độ sáng 3,100 ansi, tuổi thọ bóng 10,000 giờ, BH chính hãng 03 ...

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB303

Giá: 2,829,000 đ
Sửa Bóng đèn máy chiếu PANASONIC PT-LB303 độ sáng 3,100 ansi, tuổi thọ bóng 10,000 giờ, BH chính hãng 03 tháng

Bóng Đèn PANASONIC PT-LB51NT EA

Giá: 4,600,000 đ
Bóng đèn máy chiếu PANASONIC, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h

Bóng Đèn PANASONIC PT-LB50NTEA

Giá: 4,600,000 đ
Bóng đèn Panasonic PT-LB50NTEA, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h

Bóng Đèn PANASONIC LB10 VE

Giá: 4,600,000 đ
Bóng đèn PANASONIC LB10 VE, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h

Bóng Đèn PANASONIC PT-LB50EA

Giá: 4,600,000 đ
Bán bóng đèn máy chiếu panasonic PT-LB50 S EA chính hãng, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành : 3 tháng hoặc ...

Bóng Đèn PANASONIC PT-LB2VEA

Giá: 4,600,000 đ
Bán bóng đèn máy chiếu panasonic pt-LB2V EA chính hãng, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h

Bóng Đèn Máy Chiếu PANASONIC PT-LB1VEA

Giá: 4,600,000 đ
Bán bóng đèn máy chiếu panasonic pt-lb1ve a chính hãng, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng Máy Chiếu PANASONIC PT-LB3VEA

Giá: 4,600,000 đ
Bóng máy chiếu panasonic PT-LB3VEA, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h

Bóng Đèn Máy Chiếu PANASONIC PT-VW330 / PT-VX400 / PT-VX400NT / PT-VX41

Giá: 6,900,000 đ
Bóng đèn máy chiếu PANASONIC PT-VW330 / PT-VX400 / PT-VX400NT / PT-VX41, Tuổi thọ: 3000 hours, Bảo hành: 3 tháng hoặc ...

Bóng Đèn Panasonic PT-LC56 / PT-LC76 / PT-LC80

Giá: 4,830,000 đ
Bóng Đèn Panasonic PT-LC56 / PT-LC76 / PT-LC80, bảo hành 3 tháng hoặc 500 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu PANASONIC PT-LW25H, PT-LX22, PT-LX26, PT-LX26H, PT-LX30H

Giá: 5,060,000 đ
Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LW25H, PT-LX22, PT-LX26, PT-LX26H, PT-LX30H, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn panasonic PT-LB51EA

Giá: 5,175,000 đ
Bóng đèn máy chiếu panasonic PT-LB51EA,  PT-LB51SEA , PT-LB51NTEchính hãng . Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn máy chiếu panasonic PT-LX30

Giá: 5,405,000 đ
Bóng đèn máy chiếu panasonic PT-LX30, Tuổi thọ: 2000 hours

Bóng đèn máy chiếu panasonic PT-LX22

Giá: 5,405,000 đ
Bóng đèn máy chiếu panasonic PT-LX22, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn máy chiếu panasonic LW25

Giá: 5,405,000 đ
Bóng đèn máy chiếu panasonic LW25, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn máy chiếu panasonic PT-LX26

Giá: 5,405,000 đ
Bóng đèn máy chiếu panasonic PT-LX26, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn máy chiếu panasonic PT LB78EA, PT LB78VEA

Giá: 5,635,000 đ
Bóng đèn máy chiếu panasonic PT LB78EA, PT LB78VEA, Tuổi thọ: 3000 hours

Bóng đèn PANASONIC PT-LB90EA, PT-LB90NTEA

Giá: 5,635,000 đ
Bóng đèn PANASONIC PT-LB90EA, PT-LB90NTEA, Tuổi thọ: 3000 hours, Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB75EA, PT-LB75VEA

Giá: 5,635,000 đ
Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB75EA, PT-LB75VEA, Tuổi thọ: 3000 hours, Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn panasonic PT-LB80EA, PT-LB80NTEA

Giá: 5,635,000 đ
Bóng đèn panasonic PT-LB80EA, PT-LB80NTEA, Tuổi thọ: 3000 hours, Bảo hành : 3 tháng hoặc 500

Bóng đèn PANASONIC F100

Giá: 9,200,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 250W, UHM * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

bóng đèn PANASONIC D3500, ET-LAD35L

Giá: 9,660,000 đ
bóng đèn PANASONIC D3500, ET-LAD35L, Tuổi thọ: 3000 h, Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h
 Trang:    1  2 
Hỗ trợ trực tuyến
0984 306 784
Ô B2 khu ĐTM Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, VN