BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU PANASONIC

Máy Chiếu Bắc Hà - Phân Phối Bóng Đèn Máy Chiếu PANASONIC công suất bóng từ 150W - 350W

Cung cấp và thay thế bóng đèn cho tất cả các model máy chiếu PANASONIC. Hàng chính hãng bảo hành dài hạn. Các mã máy chiếu Panasonic thường gặp:

PT-CW240U    PT-CW241RU    PT-CW330U    PT-CW331RU    PT-CX300U    PT-CX301RU    PT-DS12KU    PT-DS20K2U    PT-DS20KU    PT-DW11KU    PT-DW17K2U    PT-DW17KU    PT-DW750BU    PT-DW750LBU    PT-DW750LWU    PT-DW750WU    PT-DW830LWU    PT-DW830UK    PT-DW830ULK    PT-DW830WU    PT-DX100LWU    PT-DX100UK    PT-DX100ULK    PT-DX100WU    PT-DX820BU    PT-DX820LBU    PT-DX820LWU    PT-DX820WU    PT-DZ10KU    PT-DZ13KU    PT-DZ16K2U    PT-DZ16KU    PT-DZ21K2U    PT-DZ21KU    PT-DZ780BU    PT-DZ780LBU    PT-DZ780LWU    PT-DZ780WU    PT-DZ870LWU    PT-DZ870UK    PT-DZ870ULK    PT-DZ870WU    PT-EW540LU    PT-EW540U    PT-EW550LU    PT-EW550U    PT-EW640LU    PT-EW640U    PT-EW650LU    PT-EW650U    PT-EW730ZLU    PT-EW730ZU    PT-EX12KU    PT-EX16KU    PT-EX510LU    PT-EX510U    PT-EX520LU    PT-EX520U    PT-EX610LU    PT-EX610U    PT-EX620LU    PT-EX620U    PT-EX800ZLU    PT-EX800ZU    PT-EZ580LU    PT-EZ580U    PT-EZ590LU    PT-EZ590U    PT-EZ770ZLU    PT-EZ770ZU    PT-FW430U    PT-FW530U    PT-FX400U    PT-FX500U    PT-FZ570U    PT-JX200HBU Space Player    PT-JX200HWU Space Player    PT-LB280U    PT-LB300U    PT-LB303U    PT-LB330U    PT-LB353U    PT-LB360U    PT-LB382    PT-LB383U    PT-LB412    PT-LB423U    PT-LW271U    PT-LW280U    PT-LW312U    PT-LW321U    PT-LW330U    PT-LW333U    PT-LW362U    PT-LW373U    PT-LX271U    PT-LX321U    PT-LX351U    PT-RQ13KU    PT-RQ32KU    PT-RS11KU    PT-RS30KU    PT-RW330U    PT-RW430UK    PT-RW430UW    PT-RW620BU    PT-RW620LBU    PT-RW630BU    PT-RW630LBU    PT-RW630LWU    PT-RW630WU    PT-RW730BU    PT-RW730LBU    PT-RW930BU    PT-RW930LBU    PT-RX110BU    PT-RX110LBU    PT-RZ12KU    PT-RZ31KU    PT-RZ370U    PT-RZ470UK    PT-RZ470UW    PT-RZ475U    PT-RZ570BU    PT-RZ570WU    PT-RZ575U    PT-RZ660BU    PT-RZ660LBU    PT-RZ660LWU    PT-RZ660WU    PT-RZ670BU    PT-RZ670LBU    PT-RZ670LWU    PT-RZ670WU    PT-RZ770BU    PT-RZ770LBU    PT-RZ770LWU    PT-RZ770WU    PT-RZ970BU    PT-RZ970LBU    PT-RZ970LWU    PT-RZ970WU    PT-SW280A    PT-SX300A    PT-SX320A    PT-TW342    PT-TW343R    PT-TW350U    PT-TW351RU    PT-TX312    PT-TX320U    PT-TX402    PT-TX410U    PT-VW350U    PT-VW355N    PT-VW530U    PT-VW535NU    PT-VX420U    PT-VX425NU    PT-VX600U    PT-VX605NU    PT-VZ570U    PT-VZ575NU 

Bóng Đèn PANASONIC PT-LB51NT EA

Giá: 4,600,000 đ
Bóng đèn máy chiếu PANASONIC, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h

Bóng Đèn PANASONIC PT-LB50NTEA

Giá: 4,600,000 đ
Bóng đèn Panasonic PT-LB50NTEA, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h

Bóng Đèn PANASONIC LB10 VE

Giá: 4,600,000 đ
Bóng đèn PANASONIC LB10 VE, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h

Bóng Đèn PANASONIC PT-LB50EA

Giá: 4,600,000 đ
Bán bóng đèn máy chiếu panasonic PT-LB50 S EA chính hãng, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành : 3 tháng hoặc ...

Bóng Đèn PANASONIC PT-LB2VEA

Giá: 4,600,000 đ
Bán bóng đèn máy chiếu panasonic pt-LB2V EA chính hãng, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h

Bóng Đèn Máy Chiếu PANASONIC PT-LB1VEA

Giá: 4,600,000 đ
Bán bóng đèn máy chiếu panasonic pt-lb1ve a chính hãng, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng Máy Chiếu PANASONIC PT-LB3VEA

Giá: 4,600,000 đ
Bóng máy chiếu panasonic PT-LB3VEA, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h

Bóng Đèn Máy Chiếu PANASONIC PT-VW330 / PT-VX400 / PT-VX400NT / PT-VX41

Giá: 6,900,000 đ
Bóng đèn máy chiếu PANASONIC PT-VW330 / PT-VX400 / PT-VX400NT / PT-VX41, Tuổi thọ: 3000 hours, Bảo hành: 3 tháng hoặc ...

Bóng Đèn Panasonic PT-LC56 / PT-LC76 / PT-LC80

Giá: 4,830,000 đ
Bóng Đèn Panasonic PT-LC56 / PT-LC76 / PT-LC80, bảo hành 3 tháng hoặc 500 giờ

Bóng Đèn Máy Chiếu PANASONIC PT-LW25H, PT-LX22, PT-LX26, PT-LX26H, PT-LX30H

Giá: 5,060,000 đ
Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LW25H, PT-LX22, PT-LX26, PT-LX26H, PT-LX30H, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn panasonic PT-LB51EA

Giá: 5,175,000 đ
Bóng đèn máy chiếu panasonic PT-LB51EA,  PT-LB51SEA , PT-LB51NTEchính hãng . Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn máy chiếu panasonic PT-LX30

Giá: 5,405,000 đ
Bóng đèn máy chiếu panasonic PT-LX30, Tuổi thọ: 2000 hours

Bóng đèn máy chiếu panasonic PT-LX22

Giá: 5,405,000 đ
Bóng đèn máy chiếu panasonic PT-LX22, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn máy chiếu panasonic LW25

Giá: 5,405,000 đ
Bóng đèn máy chiếu panasonic LW25, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn máy chiếu panasonic PT-LX26

Giá: 5,405,000 đ
Bóng đèn máy chiếu panasonic PT-LX26, Tuổi thọ: 2000 hours, Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn máy chiếu panasonic PT LB78EA, PT LB78VEA

Giá: 5,635,000 đ
Bóng đèn máy chiếu panasonic PT LB78EA, PT LB78VEA, Tuổi thọ: 3000 hours

Bóng đèn PANASONIC PT-LB90EA, PT-LB90NTEA

Giá: 5,635,000 đ
Bóng đèn PANASONIC PT-LB90EA, PT-LB90NTEA, Tuổi thọ: 3000 hours, Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB75EA, PT-LB75VEA

Giá: 5,635,000 đ
Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB75EA, PT-LB75VEA, Tuổi thọ: 3000 hours, Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn panasonic PT-LB80EA, PT-LB80NTEA

Giá: 5,635,000 đ
Bóng đèn panasonic PT-LB80EA, PT-LB80NTEA, Tuổi thọ: 3000 hours, Bảo hành : 3 tháng hoặc 500

Bóng đèn PANASONIC F100

Giá: 9,200,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 250W, UHM * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

bóng đèn PANASONIC D3500, ET-LAD35L

Giá: 9,660,000 đ
bóng đèn PANASONIC D3500, ET-LAD35L, Tuổi thọ: 3000 h, Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-AH1000E, PT-AR100U, PT-LZ370E

Giá: 11,477,000 đ
Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-AH1000E, PT-AR100U, PT-LZ370E chính hãng, Bảo hành 3 tháng hoặc 500 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-AE1000, PT-AE2000, PT-AE3000

Giá: 11,500,000 đ
Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-AE1000, PT-AE2000, PT-AE3000, tuổi thọ 2000 giờ, Bảo hành 3 tháng hoặc 500 giờ

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-AE8000, PT-AT6000

Giá: 11,730,000 đ
Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-AE8000, PT-AT6000 CHÍNH HÃNG * Tuổi thọ: 4000 hours * Bảo hành : 3 tháng hoặc ...

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-AE400, PT-AE4000

Giá: 12,650,000 đ
Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-AE400, PT-AE4000, tuổi thọ 2000 giờ, Bảo hành 3 tháng hoặc 500 giờ 

Bóng đèn máy chiếu PT-VW430 / PT-VW435N / PT-VX500 / PT-VX505N / PT-VW431D

Giá: 12,650,000 đ
Bóng đèn máy chiếu PT-VW430 / PT-VW435N / PT-VX500 / PT-VX505N / PT-VW431D, Tuổi thọ: 2500 hours, Bảo hành : 3 tháng ...

Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-AE7000U, PT-AT5000

Giá: 13,800,000 đ
Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-AE7000U, PT-AT5000, tuổi thọ 4000 giờ, bảo hành 3 tháng hoặc 500 giờ tùy theo điều ...

bóng đèn PANASONIC D4000 (dual) ET-LAD40W

Giá: 18,400,000 đ
bóng đèn PANASONIC D4000 (dual) ET-LAD40W, Tuổi thọ: 2000 hours
 Trang:    1  2 
Hỗ trợ trực tuyến
0984 306 784
Ô B2 khu ĐTM Đại Kim ,phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, -VN