Tài khoản thanh toán

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

Dành cho khách hàng dùng hệ thống NN&PTNT      
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Khoa Học Bắc Hà
Số tài Khoản:
1240202008839 Ngân hàng Agribank - Hoàng Mai - HN
Tài khoản cá nhân
Chủ tài khoản: Nguyễn Bắc Thọ
Số tài khoản:
1240 201 386 038 Ngân hàng Agribank - Hoàng Mai - HN
Dành cho khách hàng dùng hệ thống Techcombank    

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Khoa Học Bắc Hà
Số tài khoản:
140 247 61960 686  Ngân Hàng Techcombank - Hoàng Mai – HN
Tài khoản cá nhân
Chủ tài khoản: Nguyễn Bắc Thọ    
Số tài khoản:
190 275 16755 012 Ngân hàng Techcombank - Hoàng Mai - HN
Dành cho khách hàng dùng hệ thống ACB     

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Khoa Học Bắc Hà
Số tài khoản:
292 998 888 888 Ngân hàng ACB - PGD Hà Đông – HN

Tài khoản cá nhân
Chủ tài khoản: Nguyễn Bắc Thọ
Số tài khoản:
101 570 5049 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm – HN