MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN

MÀN CHIẾU ĐIỆN CHUYÊN L​ẮP ĐẶT ÂM TRẦN

Màn chiếu điện âm trần có gì đặc biệt: Màn chiếu điện âm trần DALITE được trang bị công nghệ đã được cấp bằng sáng chế "Separated Casing" làm giảm tiếng ồn và độ rung. Điều này giúp loại bỏ các vấn đề tiếng ồn thông thường gây ra bởi ma sát giữa vỏ màn hình và trần nhà. Công nghệ độc quyền này đảm bảo rằng trong khi màn hình được ẩn hoàn toàn cung cấp một cái nhìn liền mạch. Màn hình này được thiết kế để được lắp vào trần nhà và là một giải pháp ẩn lý tưởng cho các thiết bị lắp đặt như rạp hát gia đình, văn phòng và phòng hội nghị, …..

Các kích thước màn chiếu âm trần: 70 INCH, 84 INCH, 92 INCH, 96 INCH,100 INCH, 105 INCH, 120 INCH, 133 INCH, 135 INCH, 150 INCH, 180 INCH, 200 INCH, 250 INCH, 300 INCH, 400 INCH, 450 INCH, ....

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 96 X 72 E-VGA CHÍNH HÃNG - Mã ES9696M TL 4:3

Call
Màn chiếu âm trần 96x72, kích thước tương đương 2.44 x 1.83m, đường chéo 120 inch, BH 12 tháng, TL 4:3

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 80 INCH - 1,77M X 1M DALITE - MÃ SK-M80, TL 16:9

Call
Màn chiếu âm trần 80", kích thước tương đương 1m77 x 1m, vùng chiếu 70" x 39", BH 12 tháng, TL ...

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 92 INCH - 2,03M X 1M14 DALITE - MÃ SK-M92, TL 16:9

Call
Màn chiếu âm trần 92", kích thước tương đương 2m03 x 1m14, vùng chiếu 80" x 45", BH 12 tháng, TL ...

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 100 INCH - 2,21M X 1,25M DALITE - MÃ SK-M100, TL 16:9

Call
Màn chiếu âm trần 100", kích thước tương đương 2m21 x 1m25, vùng chiếu 87" x 49", BH 12 tháng, TL ...

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 105 INCH - 2,3M X 1,3M DALITE - MÃ SK-M105, TL 16:9

Call
Màn chiếu âm trần 105", kích thước tương đương 2m3 x 1m3, vùng chiếu 92" x 52", BH 12 tháng, TL ...

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 120 INCH - 2,65M X 1,49M DALITE - MÃ SK-M120, TL 16:9

Call
Màn chiếu âm trần 120", kích thước tương đương 2m65 x 1m49, vùng chiếu 105" x 59", BH 12 tháng, TL ...

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 133 INCH - 2,95M X 1,65M DALITE - MÃ SK-M133, TL 16:9

Call
Màn chiếu âm trần 133", kích thước tương đương 2m95 x 1m65, vùng chiếu 116" x 65", BH 12 tháng, TL ...

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 150 INCH - 3,32M X 1,87M DALITE - MÃ SK-M150, TL 16:9

Call
Màn chiếu âm trần 150", kích thước tương đương 3m32 x 1m87, vùng chiếu 131" x 73", BH 12 tháng, TL ...

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 180 INCH - 3,98M X 2,24M DALITE - MÃ SK-M180, TL 16:9

Call
Màn chiếu âm trần 801", kích thước tương đương 3m98 x 2m24, vùng chiếu 157" x 88", BH 12 tháng, TL ...

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 200 INCH - 4,43M X 2,49M DALITE - MÃ SK-M200, TL 16:9

Call
Màn chiếu âm trần 200", kích thước tương đương 4m43 x 2m49, vùng chiếu 174" x 98", BH 12 tháng, TL ...

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 300 INCH - 6,64M X 3,74M DALITE - MÃ SK-M300, TL 16:9

Call
Màn chiếu âm trần 300", kích thước tương đương 6m64 x 3m74, vùng chiếu 261" x 147", BH 12 tháng, TL ...

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 350 INCH - 7,75M X 4,36M DALITE - MÃ SK-M350, TL 16:9

Call
Màn chiếu âm trần 350", kích thước tương đương 7m75 x 4m36, vùng chiếu 3054" x 172", BH 12 tháng, TL ...

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 400 INCH - 8,86M X 4,98M DALITE - MÃ SK-M400, TL 16:9

Call
Màn chiếu âm trần 400", kích thước tương đương 8m86 x 4m49, vùng chiếu 349" x 196", BH 12 tháng, TL ...

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 72 INCH - 1,46 X 1,1M DALITE - MÃ SK-M72, TL 4:3

Call
Màn chiếu âm trần 72 inch, kích thước 1m46x1m1, vùng chiếu 57" x 43", đường chéo tương đương 72", TL màn ...

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 84 INCH - 1,71 X 1,28M DALITE - MÃ SK-M84, TL 4:3

Call
Màn chiếu âm trần 84 inch, kích thước 1m71x1m28, vùng chiếu 67" x 50", đường chéo tương đương 84", TL màn ...

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 100 INCH - 2,03M X 1,52M DALITE - MÃ SK-M100, TL 4:3

Call
Màn chiếu âm trần 100 inch, kích thước 2m03x1m52, vùng chiếu 80" x 60", đường chéo tương đương 100", TL màn ...

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 135 INCH - 2,74M X 2,06M DALITE - MÃ SK-M135, TL 4:3

Call
Màn chiếu âm trần 2,74m x 2,06m, kích thước vùng chiếu 108" x 81", đường chéo 135 inch, BH 12 tháng, ...

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 150 INCH - 3,05 X 2,29M DALITE - MÃ SK-M150, TL 4:3

Call
Màn chiếu âm trần 150 inch, vùng chiếu 120" x 90", kích thước 3.05m x 2.29m, BH 12 tháng, TL 4:3

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 180 INCH - 3,66M X 2,74M DALITE - MÃ SK-M180, TL 4:3

Call
Màn chiếu âm trần 180 inch, vùng chiếu 144" x 108", kích thước 3m66 x 2m74, BH 12 tháng, TL 4:3

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 200 INCH - 4,07 X 3,05M DALITE - MÃ SK-M200, TL 4:3

Call
Màn chiếu âm trần 200", kích thước tương đương 4m07 x 3m05, 160" x 120", BH 12 tháng, TL 4:3

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 250 INCH - 5,08M X 3,81M DALITE - MÃ SK-M250, TL 4:3

Call
Màn chiếu âm trần 5,08m x 3,81m, kích thước vùng chiếu 200" x 150", đường chéo 250 inch, BH 12 tháng, ...

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 300 INCH - 6,10M X 4,57M DALITE - MÃ SK-M300, TL 4:3

Call
Màn chiếu âm trần 300", kích thước tương đương 6m10 x 4m57, 240" x 180", BH 12 tháng, TL 4:3

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 400 INCH - 8,13M X 6,1M DALITE - MÃ SK-M400, TL 4:3

Call
Màn chiếu âm trần 400", kích thước tương đương 8m13 x 6m1, 320" x 240", BH 12 tháng, TL 4:3

MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN 450 INCH - 9,14M X 6,86M DALITE - MÃ SK-M450, TL 4:3

Call
Màn chiếu âm trần 450", kích thước tương đương 9m14 x 6m86, 360" x 270", BH 12 tháng, TL 4:3

MÀN CHIẾU CHƠI GOLF 3D

Call
MÀN CHIẾU CHUYÊN DỤNG CHƠI GOLF 3D Phòng golf màn hình MiniGolf với phần mềm BOGolf thể hiện đẳng cấp sang trọng, ...
Hỗ trợ trực tuyến
0984 306 784
Ô B2 khu ĐTM Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, VN