DMD MÁY CHIẾU

Chip DMD - chíp xử lý cho công nghệ DLP ( Chip gương)