Bóng Đèn Máy Chiếu 3M

Bóng đèn máy chiếu 3M có chất lượng tốt, mã bóng đèn bắt đầu với chữ cái DT......, Tel 04-3-5401529

Công ty Máy Chiếu Bắc Hà chuyên nhập khẩu - phân phồi - sửa chữa - thay mới chính hãng tất cả các model của bóng đèn máy chiếu 3M