Bóng Đèn Máy Chiếu 3M

Bóng đèn máy chiếu 3M có chất lượng tốt, mã bóng đèn bắt đầu với chữ cái DT......, Tel 04-3-5401529

Công ty Máy Chiếu Bắc Hà chuyên nhập khẩu - phân phồi - sửa chữa - thay mới chính hãng tất cả các model của bóng đèn máy chiếu 3M

bóng đèn máy chiếu 3M X20

Giá: 5,060,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải:160W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

bóng đèn máy chiếu 3M X95,X95i

Giá: 9,200,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 275W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

bóng đèn máy chiếu 3M X80

Giá: 6,670,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 310W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

bóng đèn máy chiếu 3M X76

Giá: 6,440,000 đ
* Tuổi thọ: 3000 hours * Diễn giải: 220W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

bóng đèn máy chiếu 3M X71 C

Giá: 5,750,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 200W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

bóng đèn máy chiếu 3M X70

Giá: 5,520,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 275W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

bóng đèn máy chiếu 3M X68, X75

Giá: 5,750,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 230W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

bóng đèn máy chiếu 3M X65

Giá: 5,612,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 250W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

bóng đèn máy chiếu 3M X64 ,3M X66

Giá: 5,635,000 đ
* Tuổi thọ: 3000 hours * Diễn giải: 220W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

bóng đèn máy chiếu 3M X62

Giá: 5,520,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 200W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

bóng đèn máy chiếu 3M X90

Giá: 9,200,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 285W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

bóng đèn 3m x15i

Giá: 4,715,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 165W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

bóng đèn 3m x15

Giá: 4,715,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 165W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

bóng đèn máy chiếu 3m s800

Giá: 4,945,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 230W, VIP * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn máy chiếu 3M s710

Giá: 4,278,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 230W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

bóng đèn 3m s700

Giá: 4,278,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 230W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn máy chiếu 3M S55i

Giá: 4,715,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 180W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn máy chiếu 3M S55

Giá: 4,669,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 160W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn máy chiếu 3M S40

Giá: 4,945,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 150W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

bóng máy chiếu 3M s15i

Giá: 4,715,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 165W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn máy chiếu 3M S15

Giá: 4,715,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 165W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

bóng đèn 3M S10

Giá: 4,600,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 120W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h

Bóng đèn máy chiếu 3M S50

Giá: 4,485,000 đ
* Tuổi thọ: 2000 hours * Diễn giải: 150W, UHB * Bảo hành : 3 tháng hoặc 500h
Hỗ trợ trực tuyến
0984 306 784
Ô B2 khu ĐTM Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, VN