MÀN CHIẾU PHIM 3D, FULL HD

MÀN CHIẾU XEM PHIM CHUYÊN DỤNG GẮN TƯỜNG DALITE - PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG TẠI BẮC HÀ

Màn chiếu phim 3D, màn chiếu phim HD, Màn chiếu phim gia đình Full HD, Màn chiếu phim 4K được nhập khẩu và phân phối tại công ty Khoa Học Bắc Hà giá gốc chất lượng đảm bảo Tel 04-3-5401529

Có nhiều loại màn sử dụng để chiếu phim nhưng về mặt cơ bản thì có các loại Màn thông thường , màn chiếu Bạc dùng để chiếu 3D phân cực, và chất lượng hơn cả là màn chiếu Tab-tension Tư vấn giải pháp phòng chiếu phim gia đình.

Màn chiếu phim 3D, HD có đa dạng các kích thước: Màn Chiếu Phim 80 inch, Màn Chiếu Phim 92 inch, Màn Chiếu Phim 100 inch, Màn Chiếu Phim 106 inch, Màn Chiếu Phim 120 inch, Màn Chiếu Phim 133 inch, Màn Chiếu Phim 150 inch, Màn Chiếu Phim 180 inch, Màn Chiếu Phim 200 inch, Màn Chiếu Phim 250 inch, Màn Chiếu Phim 300 inch, Màn Chiếu Phim 350 inch, ....

MAN CHIEU XEM PHIM HUYEN DUNG TAI NHA