Độ Tương Phản làm gì

1. Độ Tương Phản ( Contrast ) là gi?

Độ tương phản Contrast : là chỉ số đánh giá chất lượng hiển thị hình ảnh giữa 2 màu Đen - Trắng

Xem nhanh
Tuong Phan La Gi