Công ty Bắc Hà ở Đại Kim - Hoàng Mai- HN

Văn Phòng tại  Hà Nội :

Add: Số 8D1 Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai -HN
Điện thoại: 04 3 540 1529 - Hotlite: 0984 306 784
Website: www.maychieubacha.vn  
Email: thoitkt@gmail.com

Xem nhanh
CONG TY TNHH KHOA HOC BAC HA