TẠI SAO MÁY CHIẾU KHÔNG KẾT NỐI ĐƯỢC MẠNG LAN

Xem nhanh

Lỗi không kết nối đư​ợc mạng LAN?

Đây là một lỗi rất tổng quát có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, Không có cách tổng quát để khắc phục lỗi này. Sau đây là những thao tác bạn cần kiểm tra để tìm cách khắc phục lỗi này: 

1 - Tắt Personal Firewall và Ping thử:

Mặc định WinXP SP2 và Win2k3 SP1 có chức năng Personal Firewall để bảo vệ end-user khỏi sự xâm nhập từ các máy tính khác. Để tắt Personal Firewall:Click phải vào biểu tượng "My Network Place", chọn Properties, Double Click vào biểu tượng cardmạng, chọn Properties, chọn tab Advanced, chọn Settings, chọn nút off. 

Sau khi tắt Firewall, bạn hãy Ping thử để xem các máy có Ping được nhau không? 


 

LOI KET NOI MANG LAN MAY CHIEU 

2 - Vào Properties của card mạng, kiểm tra xem có cài "Client For Microsoft Network" và "File and Printer Sharing" chưa? LOI KET NOI MANG LAN MAY CHIEU

3 - Kiểm tra Service "Work Station" có start chưa? (tromg mục service) 

4 - Thử Stop Service "Windows Firewall" 
 

 Kiem tra Service Work Station co start chua? (trong muc service)
 

5 - Lỗi "Guest Only": vào Local Security của máy B (máy đích) / security option / Network Access/ chỉnh thành Classic 


LOI MANG LAN MAY CHIEU

6 - Lỗi Password Trắng: User không được để trắng password. 

Loi Password Trang User khong đuoc de trang password

7 - Lỗi Không Có Quyền Truy Cập Qua Mạng: 


LOI KHONG CO QUYEN TRUY CAP QUA MANG

8 - Lỗi Bị Cấm Truy Cập Qua Mạng: 


LOI BI CAM TRUY CAP QUA MANG

9 - Truy cập được bằng IP, nhưng truy cập bằng tên không được: Lỗi chưa cài WINS

 
 
Bạn tham khảo cái này nữa nhé: 

1. Click vào Start, chọn Run, gõ regedit vào hộp Open, và sau đó nhấn OK. 
2. Xác định vị trí và sau đó nhấp đúp vào khóa registry sau đây: 
HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control LSA 
3. Trong cửa sổ bên phải, nhấp đúp vào restrictanonymous. 
4. Hãy chắc chắn rằng giá trị trong ô dữ liệu giá trị được thiết lập là 0, và sau đó nhấn OK. 
5. Đóng Registry Editor. 
6. Khởi động lại máy tính.