máy chiếu bị đốm trắng

Hiện tượng máy chiếu bị mốc trắng , hay có người gọi là máy chiếu bị đốm trắng, hoặc máy chiếu bị lấm tấm , máy chiếu bị lốm đốm trắng ,rất nhiều người lầm tưởng máy chiếu bị bụi bám trong hệ thống ống kính và đã tự tháo ra vệ sinh, và vẫn không khắc phục được, nguyên nhân chính là bị lỗi chíp DMD hay có nhiều người gọi là chíp xử lý ánh sáng. Các bạn có thể tham khảo thông số tại địac chỉ sau:  Tham khảo
Xem nhanh